71 documents
return to data set
   
71 results (1/2 pages)     12       
filter by Title  A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [all] 
Title Year Author Language Abstract 
Zhongguo jin dai shi zi liao hui bian 中国近代史资料汇编 - Jiao wu jiao an dang I 教务教案檔(一)1974Zhang, Guiyong 张贵永Chinese
Zhongguo jin dai shi zi liao hui bian 中国近代史资料汇编 - Jiao wu jiao an dang II 教务教案檔(二)1974Zhang, Guiyong 张贵永Chinese
Zhongguo jin dai shi zi liao hui bian 中国近代史资料汇编 - Jiao wu jiao an dang III 教务教案檔(三)1974Zhang, Guiyong 张贵永Chinese
Zhongguo jin dai shi zi liao hui bian 中国近代史资料汇编 - Jiao wu jiao an dang IV 教务教案檔(四)1974Zhang, Guiyong 张贵永Chinese
Zhongguo jin dai shi zi liao hui bian 中国近代史资料汇编 - Jiao wu jiao an dang V 教务教案檔(五)1974Zhang, Guiyong 张贵永
Zhongguo jin dai shi zi liao hui bian 中国近代史资料汇编 - Jiao wu jiao an dang VI 教务教案檔(六)1974Zhang, Guiyong 张贵永
Zhongguo jin dai shi zi liao hui bian 中国近代史资料汇编 - Jiao wu jiao an dang VII 教务教案檔(七)1974Zhang, Guiyong 张贵永Chinese
Ji lu 紀錄 Minutes of the Funeral Trade Association 上海市殯儀寄柩運髒同業公會1955Funeral Trade Association 殯儀寄柩運髒同業公會 Binyi jijiu yun zang tong ye gong huiChineseThis file contains the minutes of the meetings of the Executive or Supervisory committees of the Funeral Trade Association ...
Minutes of the Funeral Trade Association 上海市殯儀寄柩運髒同業公會1955Funeral Trade Association 殯儀寄柩運髒同業公會 Binyi jijiu yun zang tong ye gong huiChineseThis file contains the minutes of the meetings of the Executive or Supervisory committees of the Funeral Trade Association ...
Shanghai shi ge ye gong shang ye hu 1955 nian yingyu fenpei she qing shu - Da zhong bin yi guan 上海市各類工商業戶1955年盈餘分配申請書 - 大眾殯儀館1955Da zhong bin yi guan 大眾殯儀館ChineseDetailed financial fiche of Dazhong Funeral Parlor (大眾殯儀館) in 1955, with figures back to 1953. Detailed record ...
Minutes of the Funeral Trade Association 上海市殯儀寄柩業公會1955Funeral Trade Association 殯儀寄柩業公會 Bin yi ji jiu ye gong huiChineseThis file contains the minutes of the meetings of the Executive or Supervisory committees of the Funeral Trade Association ...
Report 報告1952Shanghai shi cai wu chu 上海市財務處Chinese
Lingnan Cemetery 嶺南山莊 Lingnan shan zhuang1951ChineseFile on the final removal of the Lingnan Cemetery from its original location.
Xi'an Cemetery 息安公墓1951ChineseAnnual report of the Xi'an Cemetery (1950)
Shanghai shi gong suo hui guan shan zhuang lian he hui you guan lian he bing she chou bei wei yuan hui hui yi ji lu he jia zhang 上海市公所會館山莊聯合會有關聯合丙舍籌備委員會會議記錄和簡章1951ChineseThis file is about the planned construction of a joint coffin repository by the Federation of guilds, trade associations ...
Charter and correspondence of the Funeral Trade Association 上海市殯儀寄柩運髒商業同業公會1951Funeral Trade Association 上海市殯儀寄柩運髒商業同業公會ChineseThis file contains a copy of the new charter of the Funeral Trade Association and various itmes of correspondence, especially ...
Minutes of the Federation of guilds, gongsuo and charity cemeteries 公所會館山莊聯合會 Gong suo hui guan shan zhuang lian he hui1951Federation of guilds, gongsuo and charity cemeteries 公所會館山莊聯合會 Gong suo hui guan shan zhuang lian he hui ...ChineseThis file contains the minutes of the meetings of the Executive committee of the Federation of guilds, gongsuo and charity ...
Shanghai shi gong suo hui guan shan zhuang lian he hui guan yu Shanghai shi ge gong suo hui guan shan zhuang qing kuang biao 上海市公所会馆山庄联合会关于各公所会馆、山庄概况表1950ChineseSituation record of the members of the Federation of guilds, trade association and charity cemeteries of Shanghai
Shanghai shi gong suo hui guan shan zhuang lian he hui 上海市公所会馆山庄联合会1950ChineseThis file contains questionnaires on individual guilds (會館), trade associations (公所) and charity cemeteries (山莊). ...
Individual fiches of the members of the Federation of guilds, gongsuo and charity cemeteries 公所會館山莊聯合會 Gong suo hui guan shan zhuang lian he hui1950ChineseThis file contains the individual record fiches of the members of the Federation of guilds, gongsuo and charity cemeteries ...
Shanghai shi ren min zheng fu wei sheng ju gong bu huo zang chang, yun gui suo, bing she, bin yi guan ji si li gong mu deng liu zhong guan li gui ding 上海市人民政府衛生局公佈火葬場,運櫃所,丙舍,殯儀舘及私立公幕等六种1949Wei sheng ju 衛生局 (Bureau of Public Health)ChineseThis file contains the text of the earliest regulation on funeral companies (parlors, cemeteries, etc.) by the People's Government ...
Lingnan Cemetery 嶺南山莊 Lingnan shan zhuang1947ChineseFile about the issue of land registration in 1947
Lingnan Cemetery 嶺南山莊1947ChineseFile about the removal of the Lingnan Cemetery from its original location by municipal order.
Population data and surface of Shanghai Municipality (1947) 上海市面積人口統計表1947Shanghai shi zheng fu min zheng chu 上海市政府民政處ChineseThis file contains the statistics of population in Shanghai for May 1947.
Population data of Shanghai Municipality (1946-47)1946Shanghai shi zheng fu min zheng chu 上海市政府民政處ChineseThis file contains general statistics of population in Shanghai for the 1850-1947 period, as well as detailed figures by ...
Statistical data on Shanghai industries in 19461946Shanghai shi zheng fu 上海市政府EnglishThis file contains statistics by industrial sector and urban district in 1946, in English and Chinese.
Binyi jijiu shangye tongye gonghui 殯儀寄柩商業同業公會1946ChineseThis file contains mostly correspondence between the Funeral Business Trade Association and the Bureau of Social Affairs. ...
Industries of Shanghai1946Chinese Municipal GovernmentChinese, English

Summary of a survey of industries in the Chinese Municipality: type, factories, workforce (English) - Distribution by

...
Shanghai population1946Chinese Municipal GovernmentChinese, English

Various tables in Engish and Chinese on the population in various months in 1946

Regulations and municipal decrees on funeral parlors and coffin repositories1946上海市社會局 Wu Kaixian 吳開先Chinese
Statistics of population for the Shanghai Municipality in 19451945Shanghai shi zheng fu min zheng chu 上海市政府民政處ChineseThis file contains detailed statistics of population in Shanghai for the year 1945.
Guang-Zhao shan zhuang pu tong fen chang Heshan xian ying xing jian gu xian you xing ming ce 廣肇山莊普通坆場鶴山縣應行撿骨先友姓名冊1937ChineseRegister of individual burials, Guang-Zhao Cemetery
Lingnan Cemetery 嶺南山莊 Lingnan shan zhuang1937ChineseFile about the land title deed of the Lingnan Cemetery and miscellaneous issues
Shanghai shi shi li gong mu 上海市市立公墓1936ChineseFile on the First Municipal Cemetery devoted only to establishing a kitchen and a flower hut 花棚.
Hu nan qu di ji ce 沪南区地籍册1935Shanghai tu di ju 上海市土地局Chinese

Register of the land properties as recorded in the cadastre for the Hunan District of the Shanghai Municipality

Pudong Cemetery - Pootung Cemetery - 浦東公墓 1935ChineseAbout money issues related to the Pudong Cemetery.
Takeover of the International Cemetery (萬國公墓) by the Shanghai Municipal Government1934ChineseFile about the devolution of the Interntional Cemetery to the Shanghai Municipal Government
Shanghai shi shi li gong mu 上海市市立公墓1934ChineseFile about the establishment fo the First Municipal Cemetery in Shanghai.
Hu nan qu di ji ce 沪南区地籍册1933Shanghai tu di ju 上海市土地局Chinese

Register of the land properties as recorded in the cadastre for the Hunan District of the Shanghai Municipality

Song-Hu kang ri zhen wang jiang shi ying zang wei yuan hui 淞滬抗日陣亡將士營葬委員會1933ChineseFile about the construction and repair of cemeteries for the fallen soldiers of the 1932 Shanghai Battle
Takeover of the International Cemetery (萬國公墓) by the Shanghai Municipal Government1933Chinese
Shanghai shi shi li gong mu 上海市市立公墓1931ChineseFile about the establishment fo the First Municipal Cemetery in Shanghai.
Jian zhu zhen wang jiang shi gong mu chou bei wei yuan hui 建築陣亡將士公墓籌備委員會1929ChineseFile about fund raising (in Shanghai) for a cemetery for the fallen soldiers (Northern Expedition) at the capital (Nanjing). ...
Shanghai shi shi li gong mu 上海市市立公墓1929ChineseFile about the initial project of municipal cemeteries in Shanghai and regulations thereof.
Records of the Shanghai Municipal Police 1894-1949 - Rolls 1-3 [1-2]1929Records of the Central Intelligence Agency. Record Group 363. Pamphlet describing M1750Chinese, English, French

The text that follows is the introduction to the collection of microfilms in the guide published by the National Archives

...
Records of the Shanghai Municipal Police 1894-1949 - Rolls 4-61929Records of the Central Intelligence Agency. Record Group 363. Pamphlet describing M1750Chinese, English, French

The text that follows is the introduction to the collection of microfilms in the guide published by the National Archives

...
Records of the Shanghai Municipal Police 1894-1949 - Rolls 7-9 [9 miss]1929Records of the Central Intelligence Agency. Record Group 363. Pamphlet describing M1750Chinese, English, French

The text that follows is the introduction to the collection of microfilms in the guide published by the National Archives

...
Records of the Shanghai Municipal Police 1894-1949 - Rolls 10-12 [12]1929Records of the Central Intelligence Agency. Record Group 363. Pamphlet describing M1750Chinese, English, French

The text that follows is the introduction to the collection of microfilms in the guide published by the National Archives

...
Records of the Shanghai Municipal Police 1894-1949 - Rolls 13-15 []1929Records of the Central Intelligence Agency. Record Group 363. Pamphlet describing M1750Chinese, English, French

The text that follows is the introduction to the collection of microfilms in the guide published by the National Archives

...
Records of the Shanghai Municipal Police 1894-1949 - Rolls 16-18 []1929Records of the Central Intelligence Agency. Record Group 363. Pamphlet describing M1750Chinese, English, French

The text that follows is the introduction to the collection of microfilms in the guide published by the National Archives

...
Records of the Shanghai Municipal Police 1894-1949 - Rolls 19-21 [19]1929Records of the Central Intelligence Agency. Record Group 363. Pamphlet describing M1750Chinese, English, French

The text that follows is the introduction to the collection of microfilms in the guide published by the National Archives

...
Records of the Shanghai Municipal Police 1894-1949 - Rolls 22-231929Records of the Central Intelligence Agency. Record Group 363. Pamphlet describing M1750Chinese, English, French

The text that follows is the introduction to the collection of microfilms in the guide published by the National Archives

...
Records of the Shanghai Municipal Police 1894-1949 - Rolls 24-261929Records of the Central Intelligence Agency. Record Group 363. Pamphlet describing M1750Chinese, English, French

The text that follows is the introduction to the collection of microfilms in the guide published by the National Archives

...
Records of the Shanghai Municipal Police 1894-1949 - Rolls 27-291929Records of the Central Intelligence Agency. Record Group 363. Pamphlet describing M1750Chinese, English, French

The text that follows is the introduction to the collection of microfilms in the guide published by the National Archives

...
Records of the Shanghai Municipal Police 1894-1949 - Rolls 30-321929Records of the Central Intelligence Agency. Record Group 363. Pamphlet describing M1750Chinese, English, French

The text that follows is the introduction to the collection of microfilms in the guide published by the National Archives

...
Records of the Shanghai Municipal Police 1894-1949 - Rolls 33-35 [34]1929Records of the Central Intelligence Agency. Record Group 363. Pamphlet describing M1750Chinese, English, French

The text that follows is the introduction to the collection of microfilms in the guide published by the National Archives

...
Records of the Shanghai Municipal Police 1894-1949 - Rolls 36-381929Records of the Central Intelligence Agency. Record Group 363. Pamphlet describing M1750Chinese, English, French

The text that follows is the introduction to the collection of microfilms in the guide published by the National Archives

...
Records of the Shanghai Municipal Police 1894-1949 - Rolls 39-41 [39]1929Records of the Central Intelligence Agency. Record Group 363. Pamphlet describing M1750Chinese, English, French

The text that follows is the introduction to the collection of microfilms in the guide published by the National Archives

...
Records of the Shanghai Municipal Police 1894-1949 - Rolls 42-44 [44]1929Records of the Central Intelligence Agency. Record Group 363. Pamphlet describing M1750Chinese, English, French

The text that follows is the introduction to the collection of microfilms in the guide published by the National Archives

...
Records of the Shanghai Municipal Police 1894-1949 - Rolls 45-47 [46]1929Records of the Central Intelligence Agency. Record Group 363. Pamphlet describing M1750Chinese, English, French

The text that follows is the introduction to the collection of microfilms in the guide published by the National Archives

...
   
71 results (1/2 pages)     12       
filter by Title  A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [all]