123 documents
return to data set
   
123 results (1/3 pages)     123       
filter by Title  A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [all] 
Title Year Author Language Abstract 
Regulations and municipal decrees on funeral parlors and coffin repositories1946上海市社會局 Wu Kaixian 吳開先Chinese
Zhongguo jin dai shi zi liao hui bian 中国近代史资料汇编 - Jiao wu jiao an dang I 教务教案檔(一)1974Zhang, Guiyong 张贵永Chinese
Zhongguo jin dai shi zi liao hui bian 中国近代史资料汇编 - Jiao wu jiao an dang II 教务教案檔(二)1974Zhang, Guiyong 张贵永Chinese
Zhongguo jin dai shi zi liao hui bian 中国近代史资料汇编 - Jiao wu jiao an dang III 教务教案檔(三)1974Zhang, Guiyong 张贵永Chinese
Zhongguo jin dai shi zi liao hui bian 中国近代史资料汇编 - Jiao wu jiao an dang IV 教务教案檔(四)1974Zhang, Guiyong 张贵永Chinese
Zhongguo jin dai shi zi liao hui bian 中国近代史资料汇编 - Jiao wu jiao an dang V 教务教案檔(五)1974Zhang, Guiyong 张贵永
Zhongguo jin dai shi zi liao hui bian 中国近代史资料汇编 - Jiao wu jiao an dang VI 教务教案檔(六)1974Zhang, Guiyong 张贵永
Zhongguo jin dai shi zi liao hui bian 中国近代史资料汇编 - Jiao wu jiao an dang VII 教务教案檔(七)1974Zhang, Guiyong 张贵永Chinese
Shanghai shi ren min zheng fu wei sheng ju gong bu huo zang chang, yun gui suo, bing she, bin yi guan ji si li gong mu deng liu zhong guan li gui ding 上海市人民政府衛生局公佈火葬場,運櫃所,丙舍,殯儀舘及私立公幕等六种1949Wei sheng ju 衛生局 (Bureau of Public Health)Chinese

This file contains the text of the earliest regulation on funeral companies (parlors, cemeteries, etc.) by the People's Government of Shanghai, including the minutes of a few essential meetings

Security Classified Correspondence and Reports, 1917 - 1941 (1)War Department. Military Intelligence DivisionEnglish

Reels 1, 2, and 3

Security Classified Correspondence and Reports, 1917 - 1941 (2)War Department. Military Intelligence DivisionEnglish

Reels 4, 5, and 6

Security Classified Correspondence and Reports, 1917 - 1941 (3)War Department. Military Intelligence DivisionEnglish

Reels 7, 8, and 9

Security Classified Correspondence and Reports, 1917 - 1941 (4)War Department. Military Intelligence DivisionEnglish

Reels 10, 11, and 12

Security Classified Correspondence and Reports, 1917 - 1941 (5)War Department. Military Intelligence DivisionEnglish

Reels 13, 14, and 15

Security Classified Correspondence and Reports, 1917 - 1941 (6)War Department. Military Intelligence DivisionEnglish

Reels 16, 17, and 18

Security Classified Correspondence and Reports, 1917 - 1941 (7)War Department. Military Intelligence DivisionEnglish

Reel 19

Shanghai shi li ge gong mu ji huo zang chang guan li gui ze 上海市立各公墓暨火葬場管理規則Shi can yi hui 市參議會Chinese

Text adopted at the 23rd session of the Shanghai Municipal Senate (Shanghai shi canyihui) - Undated [1945-1949]

Hu nan qu di ji ce 沪南区地籍册1935Shanghai tu di ju 上海市土地局Chinese

Register of the land properties as recorded in the cadastre for the Hunan District of the Shanghai Municipality

Hu nan qu di ji ce 沪南区地籍册1933Shanghai tu di ju 上海市土地局Chinese

Register of the land properties as recorded in the cadastre for the Hunan District of the Shanghai Municipality

Statistical data on Shanghai industries in 19461946Shanghai shi zheng fu 上海市政府EnglishThis file contains statistics by industrial sector and urban district in 1946, in English and Chinese.
Population data of Shanghai Municipality (1946-47)1946Shanghai shi zheng fu min zheng chu 上海市政府民政處Chinese

This file contains general statistics of population in Shanghai for the 1850-1947 period, as well as detailed figures by urban districts in April 1947.

Statistics of population for the Shanghai Municipality in 19451945Shanghai shi zheng fu min zheng chu 上海市政府民政處Chinese

This file contains detailed statistics of population in Shanghai for the year 1945.

Population data and surface of Shanghai Municipality (1947) 上海市面積人口統計表1947Shanghai shi zheng fu min zheng chu 上海市政府民政處Chinese

This file contains the statistics of population in Shanghai for May 1947.

Xueyuan zhengfeng cailiao 學員整風材料 - Chen RuihaiShanghai shi gongshangjie zhengzhi xuexiao yimiao fenxiao 上海市工商界政治學校邑廟分校Chinese
Xueyuan zhengfeng cailiao 學員整風材料 - Xu JunchangShanghai shi gongshangjie zhengzhi xuexiao yimiao fenxiao 上海市工商界政治學校邑廟分校Chinese
Xueyuan zhengfeng cailiao 學員整風材料 - Xue HeqinShanghai shi gongshangjie zhengzhi xuexiao yimiao fenxiao 上海市工商界政治學校邑廟分校Chinese
Xueyuan zhengfeng cailiao 學員整風材料 - Wu WeijinShanghai shi gongshangjie zhengzhi xuexiao yimiao fenxiao 上海市工商界政治學校邑廟分校Chinese
Xueyuan zhengfeng cailiao 學員整風材料 - Xie ShufuShanghai shi gongshangjie zhengzhi xuexiao yimiao fenxiao 上海市工商界政治學校邑廟分校Chinese
Xueyuan zhengfeng cailiao 學員整風材料 - Zhu LianhuaShanghai shi gongshangjie zhengzhi xuexiao yimiao fenxiao 上海市工商界政治學校邑廟分校Chinese
Xueyuan zhengfeng cailiao 學員整風材料 - Zhu ShujianShanghai shi gongshangjie zhengzhi xuexiao yimiao fenxiao 上海市工商界政治學校邑廟分校Chinese
Xueyuan zhengfeng cailiao 學員整風材料 - Han ZhenhuaShanghai shi gongshangjie zhengzhi xuexiao penglai fenxiao 上海市工商界政治學校蓬莱分校Chinese
Xueyuan zhengfeng cailiao 學員整風材料 - Gao YushuShanghai shi gongshangjie zhengzhi xuexiao penglai fenxiao 上海市工商界政治學校蓬莱分校Chinese
Xueyuan zhengfeng cailiao 學員整風材料 - Meng YizhongShanghai shi gongshangjie zhengzhi xuexiao penglai fenxiao 上海市工商界政治學校蓬莱分校Chinese
Xueyuan zhengfeng cailiao 學員整風材料 - Cai ShenrongShanghai shi gongshangjie zhengzhi xuexiao penglai fenxiao 上海市工商界政治學校蓬莱分校Chinese
Xueyuan zhengfeng cailiao 學員整風材料 - Sun WeikangShanghai shi gongshangjie zhengzhi xuexiao penglai fenxiao 上海市工商界政治學校蓬莱分校Chinese
Xueyuan zhengfeng cailiao 學員整風材料 - Wang ChuanshengShanghai shi gongshangjie zhengzhi xuexiao penglai fenxiao 上海市工商界政治學校蓬莱分校Chinese
Xueyuan zhengfeng cailiao 學員整風材料 - Sun ChengyaShanghai shi gongshangjie zhengzhi xuexiao penglai fenxiao 上海市工商界政治學校蓬莱分校Chinese
Xueyuan zhengfeng cailiao 學員整風材料 - Wang ChunlinShanghai shi gongshangjie zhengzhi xuexiao penglai fenxiao 上海市工商界政治學校蓬莱分校Chinese
Report 報告1952Shanghai shi cai wu chu 上海市財務處Chinese
Records of the Shanghai Municipal Police 1894-1949 - Rolls 1-31929Records of the Central Intelligence Agency. Record Group 363. Pamphlet describing M1750Chinese, English, French

On the 67 rolls of this microfilm publication, M1750, are reproduced some of the Shanghai Municipal Police investigation files, 1894-1944. These files are part of the records of the Central Intelligence Agency, Record Group (RG) 263.

Records of the Shanghai Municipal Police 1894-1949 - Rolls 4-61929Records of the Central Intelligence Agency. Record Group 363. Pamphlet describing M1750Chinese, English, French

On the 67 rolls of this microfilm publication, M1750, are reproduced some of the Shanghai Municipal Police investigation files, 1894-1944. These files are part of the records of the Central Intelligence Agency, Record Group (RG) 263.

Records of the Shanghai Municipal Police 1894-1949 - Rolls 7-91929Records of the Central Intelligence Agency. Record Group 363. Pamphlet describing M1750Chinese, English, French

On the 67 rolls of this microfilm publication, M1750, are reproduced some of the Shanghai Municipal Police investigation files, 1894-1944. These files are part of the records of the Central Intelligence Agency, Record Group (RG) 263.

Records of the Shanghai Municipal Police 1894-1949 - Rolls 10-121929Records of the Central Intelligence Agency. Record Group 363. Pamphlet describing M1750Chinese, English, French

On the 67 rolls of this microfilm publication, M1750, are reproduced some of the Shanghai Municipal Police investigation files, 1894-1944. These files are part of the records of the Central Intelligence Agency, Record Group (RG) 263.

Records of the Shanghai Municipal Police 1894-1949 - Rolls 13-151929Records of the Central Intelligence Agency. Record Group 363. Pamphlet describing M1750Chinese, English, French

On the 67 rolls of this microfilm publication, M1750, are reproduced some of the Shanghai Municipal Police investigation files, 1894-1944. These files are part of the records of the Central Intelligence Agency, Record Group (RG) 263.

Records of the Shanghai Municipal Police 1894-1949 - Rolls 16-181929Records of the Central Intelligence Agency. Record Group 363. Pamphlet describing M1750Chinese, English, French

On the 67 rolls of this microfilm publication, M1750, are reproduced some of the Shanghai Municipal Police investigation files, 1894-1944. These files are part of the records of the Central Intelligence Agency, Record Group (RG) 263.

Records of the Shanghai Municipal Police 1894-1949 - Rolls 19-211929Records of the Central Intelligence Agency. Record Group 363. Pamphlet describing M1750Chinese, English, French

On the 67 rolls of this microfilm publication, M1750, are reproduced some of the Shanghai Municipal Police investigation files, 1894-1944. These files are part of the records of the Central Intelligence Agency, Record Group (RG) 263.

Records of the Shanghai Municipal Police 1894-1949 - Rolls 22-231929Records of the Central Intelligence Agency. Record Group 363. Pamphlet describing M1750Chinese, English, French

On the 67 rolls of this microfilm publication, M1750, are reproduced some of the Shanghai Municipal Police investigation files, 1894-1944. These files are part of the records of the Central Intelligence Agency, Record Group (RG) 263.

Records of the Shanghai Municipal Police 1894-1949 - Rolls 24-261929Records of the Central Intelligence Agency. Record Group 363. Pamphlet describing M1750Chinese, English, French

On the 67 rolls of this microfilm publication, M1750, are reproduced some of the Shanghai Municipal Police investigation files, 1894-1944. These files are part of the records of the Central Intelligence Agency, Record Group (RG) 263.

Records of the Shanghai Municipal Police 1894-1949 - Rolls 27-291929Records of the Central Intelligence Agency. Record Group 363. Pamphlet describing M1750Chinese, English, French

On the 67 rolls of this microfilm publication, M1750, are reproduced some of the Shanghai Municipal Police investigation files, 1894-1944. These files are part of the records of the Central Intelligence Agency, Record Group (RG) 263.

Records of the Shanghai Municipal Police 1894-1949 - Rolls 30-321929Records of the Central Intelligence Agency. Record Group 363. Pamphlet describing M1750Chinese, English, French

On the 67 rolls of this microfilm publication, M1750, are reproduced some of the Shanghai Municipal Police investigation files, 1894-1944. These files are part of the records of the Central Intelligence Agency, Record Group (RG) 263.

Records of the Shanghai Municipal Police 1894-1949 - Rolls 33-351929Records of the Central Intelligence Agency. Record Group 363. Pamphlet describing M1750Chinese, English, French

On the 67 rolls of this microfilm publication, M1750, are reproduced some of the Shanghai Municipal Police investigation files, 1894-1944. These files are part of the records of the Central Intelligence Agency, Record Group (RG) 263.

Records of the Shanghai Municipal Police 1894-1949 - Rolls 36-381929Records of the Central Intelligence Agency. Record Group 363. Pamphlet describing M1750Chinese, English, French

On the 67 rolls of this microfilm publication, M1750, are reproduced some of the Shanghai Municipal Police investigation files, 1894-1944. These files are part of the records of the Central Intelligence Agency, Record Group (RG) 263.

Records of the Shanghai Municipal Police 1894-1949 - Rolls 39 & 411929Records of the Central Intelligence Agency. Record Group 363. Pamphlet describing M1750Chinese, English, French

On the 67 rolls of this microfilm publication, M1750, are reproduced some of the Shanghai Municipal Police investigation files, 1894-1944. These files are part of the records of the Central Intelligence Agency, Record Group (RG) 263.

Records of the Shanghai Municipal Police 1894-1949 - Rolls 42-441929Records of the Central Intelligence Agency. Record Group 363. Pamphlet describing M1750Chinese, English, French

On the 67 rolls of this microfilm publication, M1750, are reproduced some of the Shanghai Municipal Police investigation files, 1894-1944. These files are part of the records of the Central Intelligence Agency, Record Group (RG) 263.

Records of the Shanghai Municipal Police 1894-1949 - Rolls 45-471929Records of the Central Intelligence Agency. Record Group 363. Pamphlet describing M1750Chinese, English, French

On the 67 rolls of this microfilm publication, M1750, are reproduced some of the Shanghai Municipal Police investigation files, 1894-1944. These files are part of the records of the Central Intelligence Agency, Record Group (RG) 263.

Records of the Shanghai Municipal Police 1894-1949 - Rolls 48-501929Records of the Central Intelligence Agency. Record Group 363. Pamphlet describing M1750Chinese, English, French

On the 67 rolls of this microfilm publication, M1750, are reproduced some of the Shanghai Municipal Police investigation files, 1894-1944. These files are part of the records of the Central Intelligence Agency, Record Group (RG) 263.

Records of the Shanghai Municipal Police 1894-1949 - Rolls 51-53 [52]1929Records of the Central Intelligence Agency. Record Group 363. Pamphlet describing M1750Chinese, English, French

On the 67 rolls of this microfilm publication, M1750, are reproduced some of the Shanghai Municipal Police investigation files, 1894-1944. These files are part of the records of the Central Intelligence Agency, Record Group (RG) 263.

Records of the Shanghai Municipal Police 1894-1949 - Rolls 54-561929Records of the Central Intelligence Agency. Record Group 363. Pamphlet describing M1750Chinese, English, French

On the 67 rolls of this microfilm publication, M1750, are reproduced some of the Shanghai Municipal Police investigation files, 1894-1944. These files are part of the records of the Central Intelligence Agency, Record Group (RG) 263.

Records of the Shanghai Municipal Police 1894-1949 - Rolls 57-591929Records of the Central Intelligence Agency. Record Group 363. Pamphlet describing M1750Chinese, English, French

On the 67 rolls of this microfilm publication, M1750, are reproduced some of the Shanghai Municipal Police investigation files, 1894-1944. These files are part of the records of the Central Intelligence Agency, Record Group (RG) 263.

Records of the Shanghai Municipal Police 1894-1949 - Rolls 60-621929Records of the Central Intelligence Agency. Record Group 363. Pamphlet describing M1750Chinese, English, French

On the 67 rolls of this microfilm publication, M1750, are reproduced some of the Shanghai Municipal Police investigation files, 1894-1944. These files are part of the records of the Central Intelligence Agency, Record Group (RG) 263.

   
123 results (1/3 pages)     123       
filter by Title  A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [all] 

 

                                 

©2022 IrAsia / Huma-Num, All Rights Reserved
Web Developer: Gérald Foliot – Web Design: Feng Yi (馮藝)
Site hosting : TGIR Huma-Num

Last update: Monday 12 February 2024 (16:23) +
Page rendering in 0.177s