AND
15 documents
return to data set
   
15 results (1/1 page)          
filter by Title  A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [all] 
Title Year Author(s) Abstract 
Kang Xi zheng yao 康熙政要
Kan ding Xinjiang ji 勘定新疆記
Kang Zi hai wai ji shi 庚子海外紀事1967Shen, Yunlong 沈雲龍; Lu, Haihuan 呂海寰
Kan ding Xinjiang ji 勘定新疆記Wei, Guangtao 魏光燾
Kang bing ji 抗兵集1969
Kong Yongzhi(Xiang Xi)xian sheng jiang yan ji 孔庸之(祥熙先生講演集 (1-2)1969Liu, Zhendong 劉振東
Kang Youwei Chang xing li jiang xue ji 康有為長興里講學記1969Chen, Qianqiu陳千秋; Liang, Qichao 梁啓超
Kang nan hai Chang an yan shuo ji 康南海長安演說集1969Zhang, Pengyi 張鵬一
kang Youwei yu Wu xu bian fa 康有為與戊戌變法1969Kang,Jiatong 康家同
Kome : Shanhai kome shijō chōsa 米 : 上海米市場調查1940Chūka Minkoku Gyōseiin Nōson Fukkō Iinkai 行政院農村復興委員秘書処著
Kōan kiroku 13 考案記錄. 第13回1930Rikugun Zōheishō 陸軍造兵廠 (ed.)This is a series of training manuals for various weapons produced between 1927 and 1935 by the Japanese Imperial Army.
Kang zhan ba nian 抗戰八年1969Wang,Ping 王平
Kang zhan yu zhan hou Zhongguo 抗战与战后中国2007Yang, Tianshi 杨天石
Kang zhan yu zhan hou Zhongguo 抗战与战后中国2007Yang, Tianshi 杨天石
Kang ri zhan zheng shi qi guo min zheng fu jing ji fa gui 抗日战争时期国民政府经济法规(2)1992
   
15 results (1/1 page)          
filter by Title  A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [all] 

 

                                 

©2022 IrAsia / Huma-Num, All Rights Reserved
Web Developer: Gérald Foliot – Web Design: Feng Yi (馮藝)
Site hosting : TGIR Huma-Num

Last update: Monday 12 February 2024 (16:23) +
Page rendering in 0.04s