AND
32 documents
return to data set
   
32 results (1/1 page)          
filter by Title  A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [all] 
Title Year Author(s) Abstract 
Ying ruan za zhi 瀛壖杂志1989Wang, Tao 王韬
Yuan he jun xian tu zhi 元和郡县图志1983Li, Jifu 李吉甫
Yang Zhong lie gong ji 楊忠烈公集
Yue dao gong guo shuo 粵道貢國說
Ying ruan za zhi, cheng cha bi ji 瀛壖雜誌,乘查筆記
Yunnan bei jie kan cha ji 雲南北界勘察記
Yin Mian kang zhan 印缅抗战1990Zhonguo ren min zheng zhi xie shang hui yi quan guo wei yuan hui wen shi zi liao wei yuan hui中国人民政治协商会议全国委员会文史资料委员会
Yuan shi ben zheng 元史本證Wang, Huizu 汪輝組 (清), 1731-1807
Yuan shi ji shi ben mo 元史纪事本末Chen, Bangzhan 陈邦瞻 (明)
Yan Shan tang bie ji 弇山堂別集 Wang, Shizhen 王世貞
Yu jing xin tan 玉鏡新譚Zhu, Changzha 朱長柞 (明)
Yi Shi lei gao 一士類稿1966Shen Yunlong 沈雲龍 主編; Xu Yishi 徐一士 著
Yu zhong ren yu 獄中人語Shen, Yunlong 沈雲龍 主編; Luo, Wengan 羅文幹 著
Yunnan you ji 雲南遊記1966Shen, Yunlong 沈雲龍 主編; Xie, Xiaozhong 謝曉鐘
Yu chi lao ren zi xu 玉池老人自敘1967Shen, Yunlong 沈雲龍 主編; Guo, Songtao 郭嵩燾
Yun wo shan zhuang chi du 雲臥山莊尺牘1885Guo, Kuntao 郭崑燾
Yu bing ge zou yi 語冰閣奏議1967Shen, Yunlong 沈雲龍 主編; Deng Chengxiu 鄧承修
You Chuanbu zou yi lei bian 郵傳部奏議類編 (1-5)1967Shen, Yunlong 沈雲龍 主編; You, Chuanbu 郵傳部
Yang zhi shu wu wen shi ji 養知書屋文詩集Shen, Yunlong 沈雲龍 主編; Guo, Songtao 郭嵩燾
Ying Zhao si ji 英軺私記1967Shen, Yunlong 沈雲龍 主編; Liu, Xihong 劉錫鴻
Yu jun ji lue 豫軍紀略 (1-2)Yin, Gengyun 尹耕雲
Ye tang xuan wen ji 野棠軒文集Shuang, Liang 爽良
Yang Yong que gong (Hou yan) yi ji 楊勇慤公(厚菴)遺集(1-4)1967Yang, Yuebing 楊岳斌
Yi ci lu 異辭錄1967Liu, Tizhi 劉體智
You hu zhi nan 遊滬指南1942Ji Longsheng 鷄籠生
Yunnan kan jie shou bian ji 雲南勘界籌邊記1967Yao, Wendong 姚文棟
Yi he tuan yun dong shi 義和團運動史1969
You li Riben kao cha shang wu ri ji 遊歷日本考察商務日記1969Liu, Xuexun 劉學詢
Ying shi ye jian Qian Long ji shi 英使謁見乾隆紀實1969
Young Chinese in urban China2012Cocktain, Alex
Yi jiu san san nian zhi Shanghai jiao yu 1933年之上海教育1934
Ye Shanghai 夜上海 [五幕劇] [wu mu ju]1939Ling Yu, pseud. 于伶
   
32 results (1/1 page)          
filter by Title  A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [all]