AND
67 documents
return to data set
   
67 results (1/2 pages)     12       
filter by Title  A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [all] 
Title Year Author(s) Abstract 
Chinese professionals and the republican state : the rise of professional associations in Shanghai, 1912-19372004Xu, Xiaoqun
City Guides, and descriptions of Tientsin, Shanghai, Peking, Hangschow, Tsinan, Hongkong, Tsingtao, Canton, Nanking1924
Catholic Peking! - A guide to modern and historic places of interest to Catholics1937Sandhaas, Joseph A.
Chuan ying lou hui yi lu 釧影樓回憶錄1971Bao, Tianxiao 包天笑
Chuan ying lou hui yi lu xu pian 釧影樓回憶錄續篇1973Bao, Tianxiao 包天笑
Calls, sounds and merchandise of the Peking street peddlers1936Constant, Samuel Victor
China in sign and symbol1926Crane, Louise
Chinese birthday, wedding, funeral, and other customs1923Cormack, J.G.
Chinese birthday, wedding, funeral, and other customs1927Cormack, J.G.
Chu shi gong du 出使公牘1898
Chu shi ri ji xu ke 出使日記續刻1898
Chang bai hui zheng lu 長白彙徵錄
Cui Chengqi wen ji, Tian Siju cuigao 存誠齊文集,慎思居存稿
Chou hai chu ji 籌海初集1836
Chao xian Li Chao shi lu zhong de Zhongguo shi liao 朝鮮李朝實錄中的中國史料Wu, Han 吳晗
Chun Qiu zuo zhuan zhu 春秋左傳注Yang, Bojun 杨伯峻
Cha Yang san jia wen chao 茶陽三家文鈔: He Ruzhang 何如璋、Lin, Daquan 林達泉、Qiu, Jinxi 邱晉昕 1966Shen, Yunlong 沈雲龍 主編; Wen, Tingjing 溫廷敬 輯
Chun Bing shi ye cheng 春冰室野乘Shen, Yunlong 沈雲龍 主編;Li, Yuerui 李岳瑞
Cai E Huang Xing zhui dao lu 蔡锷黃兴追悼錄1967Shen, Yunlong 沈雲龍 主編
Cong rong ji lue 從戎紀略1967Shen, Yunlong 沈雲龍 主編; Zhu, Hongzhang 朱洪章
Chu shi Ying, Fa, Yi Bi si guo ri ji 出使英、法、義、比四國日記1967Shen, Yunlong 沈雲龍 主編; Xue, Fucheng 薛福成
Chun lu suo wen lu 杶盧所聞錄1967Shen, Yunlong 沈雲龍 主編;
Cen xiang qin gong (yu Ying) nian pu 岑襄勤公(毓英)年譜1967Shen, Yunlong 沈雲龍 主編; Zhao, Fan 趙藩
Cheng Shan lao ren zi ding nian pu 成山老人自訂年譜1967Shen, Yunlong 沈雲龍 主編; Tang, Lan 唐燗
Cheng jiang jun (Xue lou) shou jiang zou gao 程將軍(雪樓)守江奏稿 (1-4)Cheng, Dequan 程德全
Cadastre - Plans des sections1902Concession française de ShanghaiThis is a reproduction in book form of the original 1902 cadastral map of the French Concession. Individual maps from this bound volume are also available in the Map Collection of the Virtual Shanghai platform.
Compte rendu de la gestion pour l'exercice 1893 - Budget 1894 1894Conseil d'administration municipale de la Concession française
Crossing empire's edge : Foreign Ministry police and Japanese expansionism in Northeast Asia2009Esselstrom, Erik
Chen Gongbo xian sheng san shi san shi yi nian wen cun 陳公博先生三十三十一年文存1944Chen, Gongbo 陳公博
Chen Gongbo xian sheng yan lun ji 陳公博先生言論集1940Chen, Gongbo 陳公博
China, Arms Control, and Non-Proliferation2004Frieman, Wendy
Catch-up and competitiveness in China : the case of large firms in the oil industry2004Zhang, Jin
China and Africa : engagement and compromise2006Taylor, Ian
China under communism1998Lawrance, Alan
China deconstructs : politics, trade and regionalism2002Goodman, David S G; Segal, Gerald (Eds.)
Christianities in Asia2011Phan, Peter C (Ed.)
China and Europe : the implications of the rise of China for European space2010Kunzmann, Klaus R; Schmid, Willy A; Koll-Schretzenmayr, Martina (eds.)
China on video : smaller-screen realities2010Voci, Paola
China and international relations : the Chinese view and the contribution of Wang Gungwu2010Zheng, Yongnian (ed.)
China-Taiwan relations in a global context : Taiwan's foreign policy and relations2012Wei, George C.X.
China as the workshop of the world : an analysis at the national and industry level of China in the international division of labor2012Gao, Yuning
China-India economics : challenges, competition and collaboration2012Palit, Amitendu
Consuming China : approaches to cultural change in contemporary China2006Latham, Kevin; Thompson, Stuart; Klein, Jakob (eds.)
Chen Yingshi xian sheng ji nian quan ji 陳英士先生紀念全集 (1-2)1969He, Zhongxiao 何仲簫
Chen Shaobai xian sheng nian pu 陳少白先生年譜1969Che, Deyun 陳德蕓
Changde Kan Ri xue zhan shi 常德抗日血戰史1969Xu, Haoran 徐浩然
Chi li Riben tou xiang wen jian hui bian 處理日本投降文件彙編1969Zhongguo lu jun zong si ling bu 中國陸軍總司令部
China and India : the quest for energy resources in the 21st century2012Hong, Zhao
China and Orientalism : Western knowledge production and the P.R.C.2012Vukovich, Daniel F
China unbound : evolving perspectives on the Chinese past2003Cohen, Paul A.
Chinese pictures : notes on photographs made in China1900Bird, Isabella Lucy; Bishop, J. F.
China's old dwellings2000Knapp, Ronald G.
Chen Duxiu's last articles and letters, 1937-19421998Chen, Duxiu (1879-1942); Benton, Gregor
China revolutionized1913Thomson, John Stuart
Chūnichi shanhai teisen oyobi nichihō tetsugun kyōtei 中日上海停戦及日方撤軍協定. 民国21年5月5日簽訂1932Chūka Minkoku Gyōseiin Gaikōbu 中華民国国民政府外交部編
Chūshi senryō chiku nōgyō keizai gaikan 中支占領地區農業經濟槪觀 1938Minami Manshū Tetsudō Kabushiki Kaisha Shanhai Jimusho 南滿洲鐵道株式會社上海事務所
Chu xi guo min da hui ji (fu lu) 出席國民大會記 (附錄)1969Zhu,Keqin 朱克勤
Chu xi guo min da hui ji (fu lu) 出席國民大會記1969Zhu,Keqin 朱克勤
Can yi yuan gong bao 參議院公報 (1)1969
Can yi yuan gong bao 參議院公報 (2)1969
   
67 results (1/2 pages)     12       
filter by Title  A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [all] 

 

                                 

©2022 IrAsia / Huma-Num, All Rights Reserved
Web Developer: Gérald Foliot – Web Design: Feng Yi (馮藝)
Site hosting : TGIR Huma-Num

Last update: Monday 12 February 2024 (16:23) +
Page rendering in 0.045s