AND
1736 documents
return to data set
   
1736 results (1/29 pages)           
filter by Title  A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [all] 
Title Year Author(s) Abstract 
Shanghai xiao zhi 上海小志Hu, Jifan 胡寄凡
Qing yi bao quan bian (di yi ji) 清议报全编(第一集)
Qing yi bao quan bian (di er ji) 清议报全编(第二集)
Qing yi bao quan bian (di san ji) 清议报全编(第三集)
Qing yi bao quan bian (di wu ji) 清议报全编(第五集)
Qing yi bao quan bian (di liu ji) 清议报全编(第六集)
Qing yi bao quan bian (fu lu)清议报全编(附录)
Da Qing Bei guan 大清北觀
御選明臣奏議 Yu xuan Ming chen zou yiQian, Long 乾隆 1711-1799
Guo chao qun xiong shi lue 國朝群雄事略 Qian, Qianyi 錢謙益(明)
皇清職貢圖Nei fu 内府 (清), between 1761 and 1805]
皇明九邊考 皇明四夷考Wei, Huan 魏煥, 進士 1529.
Qi dong lu, Bu te ha zhi lue, Wu Li Ya Su Tai zhi lue 啟東錄 布特哈志略 烏里雅蘇臺志略
Zhong yi ji wen lu忠義紀聞錄
Guilin Liang xiansheng yi zhu 桂林梁先生遺著
Bu ren za zhi hui bian, chu ji, er ji 不忍雜誌彚編 初集 二集
Guang Xu er shi si nian Zhong Wai da shi hui ji 光緒二十四年中外大事彚記
Xi yuan wen jian lu 西園聞見錄
Yang Zhong lie gong ji 楊忠烈公集
Fu li tang wen ji 復禮堂文集
Fu Wu gong du 撫吳公牘
Dai pan si zhong ji lue 戴槃四種紀略
Jiang Zhong lie gong yi ji (Fu lu: xing zhuang)江忠烈公遺集 (附錄:行狀)
Qian ping shu wu chu ji nian ji 遷屏書屋初集年記
Zeng xiu chou kuan shi li tiao kuan 增修籌款事例條款
Da Yuan tong zhi tiao ge 大元通志條格
Li Zi quan shu 劉子全書
Yue dao gong guo shuo 粵道貢國說
Tai ping tian guo guan shu shi zhong 太平天國官書十種
Tai ping tian guo cong shu shi san zhong 太平天國叢書十三種
Tai ping tian guo ye shi 太平天國野史
Tai ping tian guo yi wen: Tai ping tian guo gong wei mi shi 太平天國軼聞,太平天國宮闈秘史
Zei qing hui zuan 賊情彙纂
Zeng wen zheng gong 曾文正公
Zhang Da Si ma zou gao 張大司馬奏稿
Shandong jun yu ji lue 山東軍與紀略
Zhong xing ming chen shi lue 中興名臣事略
Gui qian zhi 歸潛志
Chang bai hui zheng lu 長白彙徵錄
Man Yi hua Xia shi mo ji 滿夷猾夏始末記
Shu fang dao zhi 溯方道志
Xi Yu yi wen, Nan Zhao ye shi 西域遺聞,南詔野史
Zhen fu shi ye 鎮撫事宜
Miao fang bei lan 苗防備覽
Li Wengong gong quan ji 李文恭公全集
Cui Chengqi wen ji, Tian Siju cuigao 存誠齊文集,慎思居存稿
Guang Xuan lie zhuan 光宣列傳
San huan bi ji 三桓筆記
Qing ren shuo hui 清人說薈
Qing dai yi wen 清代軼聞
Kang Xi zheng yao 康熙政要
Huang chao zheng dian 皇朝正典
Gui zheng ji yao chu ci bian 軌政紀要初次編
Xin bai ri qi ji 心白日齊集
Geng Xin qi Hang lu 庚辛泣杭錄
Qing dai wen zi yu dang 清代文字獄檔
Jing Ling suo zhi 金陵瑣志
Ying ruan za zhi, cheng cha bi ji 瀛壖雜誌,乘查筆記
Dong bei wen xian ling shi, xin shi congkan 東北文獻零拾,心史叢刊
Ji lin wai ji, Ji lin di li ji yao 吉林外記,吉林地理紀要
   
1736 results (1/29 pages)           
filter by Title  A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [all] 

 

                                 

©2022 IrAsia / Huma-Num, All Rights Reserved
Web Developer: Gérald Foliot – Web Design: Feng Yi (馮藝)
Site hosting : TGIR Huma-Num

Last update: Monday 12 February 2024 (16:23) +
Page rendering in 0.037s